Historien bag arrangementet

Det er gamle traditioner, der ligger til grund for arrangementet. Den egentlige landboforening for Lemvig området oprettedes ved et møde i Lemvig den 21. juni 1856, men så tidligt som 7. juli 1840 blev en forening til at afholde privatdyrskue i Lemvig stiftet. Der var 153 medlemmer, og den første bestyrelse blev valgt og konstitueret således:

Herredsfoged Baron Rosenkranz (formand)
Købmand og postmester A.W.Andrup (kasserer)
Proprietær A. Neergaard, Brejnholt, (sekretær)
Gdr. N.J.Brejnholt, Sønder Vinkel
Gdr. P.J.Lind, Ulfsund

Foreningens formål blev således udtrykt i foreningens første love: “Foreningens Formaal er i dens Kreds at virke til alle gavnlige foranstaltningers Fremme samt at opmuntre til Sædelighed, Flid, Virksomhed og Vindskibelighed, at i den Hensigt at forøge almindelig Velstand og Velvære, bestyrke Kjærlighed til Konge og Fædreneland og Agtelse for loven. Landbrugets Udvikling og Træplantningens Fremme vil være blandt de væsentligst Gjenstande for Foreningens Virksomhed”.

Det nuværende arrangement er et resultat af et samarbejde mellem Lemvig Landboforening og Lemvig flyveklub. Dyrskuet blev i 2000 flyttet fra en sportsplads i byen til Lemvig flyveplads, der er beliggende 6 km. syd for Lemvig. Flyveklubben havde i forvejen sit årlige populære “Oplevelser for alle” med flyveopvisning, faldskærmsudspring og en række øvrige foreningsaktiviteter.

Med god plads, gode trafikale forhold, gode faciliteter, en masse at se på og opleve for alle uanset alder og køn til en næsten symbolsk entrépris, er arrangementet blevet en folkefest med typisk omkring 12.000 mennesker på pladsen.

Comments are closed.