Flyvning

DG sky

At flyve er en sport, der både giver gode udfordringer og store oplevelser.
Det er for personer i alle aldre og kræver kun et normalt helbred. Det er hverken farligt, svært eller specielt dyrt – koster ca. som et kørekort.

Et svævefly svæver på de opadgående vinde – kaldet termik – som solens opvarmning af jorden giver. Disse opvinde gør det muligt for svæveflyet at flyve i mange timer, opnå højder på op til 3 km. og tilbagelægge distancer på flere hundrede kilometer.

En motorsvæver har ikke så gode svæveegenskaber som et rent svævefly, men det giver så en række andre muligheder. Vi benytter flyene til skoling, som slæbefly og til lokalflyvning samt længere ture. Indenfor en times tid kan man nå eks. Samsø. Af fjernere rejsemål for klubbens medlemmer har der været Gotland, Bornholm, Polen samt Kanaløerne.

Er det farligt?

Svæveflyvning er bestemt ikke en farlig sport, men der er naturligvis altid en risiko ved at flyve, ligesom det er tilfældet med meget andet som f.eks. at køre bil. Focus på sikkerheden er derfor meget væsentlig i svæveflyvesporten.

Der ligger en grundig uddannelse bag, før en pilot får lov at flyve alene. Foruden en grundig flyvemæssig uddannelse får svæveflyvepiloter også en grundig teoretisk uddannelse omfattende blandt andet lufttrafikregler og radiokommunikation, der gør dem i stand til at færdes sikkert i det komplicerede trafiksystem, som luftrummet over Danmark udgøres af.

På materielsiden er flyene underkastet et særdeles grundigt kontrolsystem inkluderende årlige hovedeftersyn, hvor flyet bliver skilt fuldstændigt ad, daglige syn, hvor hele flyet kontrolleres af en pilot, og endelig et før start check, hvor piloten i cockpittet checker alle flyets systemer efter checkliste.

Dimona panel

Lær at flyve

Du er en person mellem 14 og 70 år med et almindeligt helbred og har lyst at gå i gang med en ny spændende sportsgren. Der skoles fortrinsvis i weekends og efter aftale med én af klubbens 5 instruktører. For at opnå certifikat – det såkaldte “S” – skal en skriftlig teoretisk prøve beståes. Teorikurset afholdes i vintermånederne.

Grundlæggende kan man vælge mellem

1) den traditionelle uddannelse, hvor man flyver egentlige svævefly, der trækkes op ved hjælp af et kraftigt motoriseret spil eller ved flyslæb. Denne uddannelse giver nok de største sportslige udfordringer og oplevelser, men er relativt tidskrævende.

2) motorsvæveflyve-uddannelsen, hvor man flyver fly, der starter for egen motor. Denne uddannelse er mindre tidskrævende. Uanset hvilken type uddannelse man vælger, kan man ved omskoling opnå ret til at flyve den anden type fly.

For at give dig muligheden for at se om sporten i det hele taget er noget for dig uden at du skal af med det helt store, kan vi tilbyde dig et såkaldt prøvemedlemskab for kr. 600,-

Kontakt os for yderligere information om muligheder og priser.

Tag med en tur i motorsvæver OY-XZL fra EKLV over det smukke vestjyske landskab, pilot / foto: Per Skaaning

 

 

Comments are closed.