Flyveklubbens historie

“Den 20. juni 1969 havde boghandler Jensen samlet nogle interesserede svæveflyvere i sit hjem for at drøfte muligheden for start af en flyveklub. De fremmødte valgte en bestyrelse, der skulle udforme nogle love, søge at starte en klub ..” fortælles der i klubbladet “Flyvende meddelelser” 2.1 fra 1970.

Lemvig svæveflyveklubs første hangarFoto: Klubbens første hangar. Kreaturer og heste måtte vige for svævefly.

Man startede med at købe en skadet Rhønlerche “Træskoen” og 2 medlemmer købte en Baby, som man måtte låne. Om de mange opgaver og problemer, der var med at starte klubben op, kan man læse i første ganske humoristiske udgave af “Flyvende meddelelser” fra 1969. Ved opstarten var der 17 medlemmer, og antallet voksede til 38 i løbet af det næste års tid.


Dagbladet skrev i foråret 1970 ..Dagbladet skrev i foråret 1970 om “Fly-begejstrede har fået luft under vingerne i Rom” og de 2 nye flyveklubber med hhv. motorflyvere og svæveflyvere. Der omtaltes et hjemme-konstrueret 2-tromlet spil trukket af en 150 hk Dodge-motor med automatisk gear.

I 1971 bestod flyparken af Rhönlerche OY-BGX, Baby OY-BXX (privat), Baby OY-AXB, Libelle OY-XAE (privat) samt KA-8B OY-EUX.


Udklip fra dagbladet 12. januar 1974Udklip fra dagbladet 12. januar 1974

Man kan se C-Falken og daværende hangar på det store billede øverst på siden, ligesom den nyanlagte bane (forår 1974) fremgår.

Sideroret februar 1973 bragte en historie med fremtid og fortid, del 1 og del 2.

Klubben har gennem årene været præget af et godt socialt sammenhold. Holger Hillersborg skrev teksten “Af Romfolkets saga“, en beretning om, hvad svin og øl kan betyde. Holger var også forfatter til visen “Snapsens Pris


I forbindelse med klubbens 40-års jubilæum i 2009 indsamles der historier og billeder til disse sider.

Flyvepladsens indvielse 1976 og billedtekster hertil

Gamle billeder (Vagn)

Diverse gamle billeder

 

Comments are closed.