Udstiller information

Tidligere udstillere tilsendes som sædvanligt information ultimo året.

Foreninger, der ikke deltager for at tjene penge, tilbydes gratis stadeplads med størrelse efter behov.

Kræmmere/små stader:
Stadedybde vil være 8 – 10 meter. Pris pr. facademeter er kun kr. 70,-.  Bemærk : der skal bestilles så meget plads, at der mindst er 1 meter fri til skel!

Øvrige udstillere:
Stadedybde vil være 10 eller 20 meter. Kvadratmeterpris kun kr. 15,- for areal under 400 m2, for størrelser herover kr. 10,00

For alle:
Tillæg for eltilslutning kr. 200,- (1 fas. m/jord, max. 2kW). Medbring selv 25 meter forlængerkabel! Mulighed for op til 32 A (spec. tillæg). Der må ikke sælges  pølser, sodavand, øl, spiritus samt færdigtilberedte madvarer.

Alle beløb tillægges moms. Faktura udsendes sædvanligvis ultimo april sammen med informationsbreve. Mediehuset Lemvig er samarbejdspartner, og der bliver mulighed for både lokal og regional annoncering.

I tilfælde af framelding efter fakturering tilbagebetales / krediteres standlejen ikke. Tilmelding er først gyldig, når standlejen er betalt. Opstilling må foregå fra onsdag morgen (evt. tidligere efter aftale) og nedtagning skal være afsluttet mandag aften. Stadepladsen må ikke overdrages andre. Pladser, der ikke er ibrugtaget senest lørdag kl. 10.00, vil blive udlejet til anden side uden yderligere varsel og betalt stadeleje refunderes ikke. Forsikringer af enhver art påhviler udstilleren. Græsslåning foretages weekenden før arrangementet.

Brug af åben ild, grill og lignende i og ved stadepladsen er forbudt.

Der er nattevagt onsdag – lørdag, 18.00 – 08.00! Selvom dette gøres så effektivt som mulig, påtager vi os intet ansvar for det udstillede!

Bemærk også:

  • Der må ikke uddeles reklamer ved indkørsel/indgang
  • Lodsedler må kun sælges fra egen stand

Kontaktpersoner for information:
Mads Rohde, tlf. 97821368
Henrik Damgren tlf. 96630544

 

Comments are closed.